ถังน้ำดื่มสเตนเลส ตราเพชร ก๊อกคู่ ปริมาตร 200 ลิตร รหัส D200