ลงทะเบียนออนไลน์รับประกันสินค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด ขอบแสดงความขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อสินค้า และบริการคุณภาพของบริษัทฯ นับแต่นี้ไปบริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากบริษัทฯ ในฐานะ “ลูกค้า” ผู้มีอุปการะคุณของเรา และขอแจ้งให้มราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันถังเก็บน้ำ ดังนี้

1.การเริ่มต้นการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า

2.ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันสินค้า ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมสินค้าที่เสียหายอันเนื่องจากความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากวัสดุ หรือกระบวนการผลิตจากทางโรงงาน ภายในระยะเวลาต่อไปนี้

 • แท้งค์สเตนเลส
  แท้งค์สเตนเลส ตราเพชร และ ตราDMB รับประกัน 5 ปี *ตามเงื่อนไขการรับประกัน(ข้อ3)
 • ถังเก็บน้ำพลาสติก บนดิน

  รับประกัน 20 ปี ได้แก่ รุ่น Chaba / Sand Stone / Mali / Mega Pro / GTBC / Everest  *ตามเงื่อนไขการรับประกัน(ข้อ3)
  รับประกัน 15 ปี ได้แก่ รุ่น GTBA / GTGN / GTGY / Super Tank / The Rock *ตามเงื่อนไขการรับประกัน(ข้อ3)
 • ถังดักไขมัน
  ถังดักไขมัน GTGT / Smart Tech รับประกัน 1 ปี*ตามเงื่อนไขการรับประกัน(ข้อ3)
 • ถังบำบัดน้ำเสีย
  SAVCO รับประกัน 1 ปี  *ตามเงื่อนไขการรับประกัน(ข้อ3)

3.เงื่อนไขการรับประกัน

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • การติดตั้งและการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทฯ
 • อุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยธรรมชาติ
 • เปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ผู้ถือกรรมสิทธิ์ คือ ผู้ที่มีชื่อในใบรับประกัน)
 • การเปลี่ยนแปลงของสีวัสดุ เช่น ความเก่าจากการใช้งาน ความหมอง อันเนื่องจากการใช้งานที่ผิดวิธี หรือการใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลานาน
 • การติดตั้ง การรื้อถอน ที่ไม่ถูกวิธี
 • การซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับแต่ง ที่ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการใช้ชิ้นส่วนหรือวัสดุทดแทนอื่นๆ นอกเหนือจากวัสดุเดิม

4.ความรับผิดชอบของลูกค้า

 • กรอกรายละเอียดการรับประกันเพื่อส่งกลับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หรือกรอกรายละเอียดการรับประกันผ่านเว็บไซต์  (www.diamondbrand.com) นับจากวันที่ได้รับสินค้าและเก็บใบรับประกันนี้ไว้เป็นหลักฐาน
 • การกระทำนอกเหนือจากคู่มือ หรือคำแนะนำ โปรดสอบถามจากฝ่ายบริการหลังการขายเพื่อความแน่ใจ โดยติดต่อ โทร.0-2757-6100 ต่อ 616 , 062-725-1441 ติดตามสถานะการแจ้งซ่อมได้ที่ 
 • การซ่อมแซมหรือเคลมสินค้าในระยะประกัน สามารถโทรแจ้งมายังฝ่ายบริการหลังการขายของบริษัทฯ นอกจากนั้นท่านสามารถเลือกวิธีการซ่อม โดยส่งสินค้าเข้ามายังบริษัทฯ หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ โดยไม่คิดค่าตรวจสอบ และซ่อมแซมตามเงื่อไขการรับประกัน (ยกเว้นค่าเดินทาง)
 • โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานของบริษัทฯ ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด