เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ตราเพชร จำกัด ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ในสินค้าที่เราผลิต ถังน้ำพลาสติก และถังน้ำสเตนเลส 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มถังเก็บน้ำและผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มเครื่องครัวสเตนเลส และอลูมิเนียม ด้วยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและการให้บริการที่เป็นเลิศ”

พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ไปพร้อมๆ กับความรับผิดชอบต่อ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสังคม ด้วยการพัฒนาคน พัฒนากระบวนการทำงาน และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ตลอดจนให้บริการที่เหนือความคาดหวัง ของลูกค้า ภายใต้การขับเคลื่อนที่สำคัญของผู้บริหาร พนักงานที่มีความสามารถ และการร่วมมือของพนักงานทุกคนเพื่อให้เกิดคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน

ประวัติความเป็นมา

2516

บริษัท ตราเพชร จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516 โดย คุณประสิทธิ์ ภัทรธีรานนท์ ท่่านประธานบริษัทเป็นผู้ริเริ่มเนื่องจากได้เล็งเห็นโอกาส ในการดำเนินธุรกิจ ผลิตเครื่องครัวอลูมิเนียม เพื่อใช้ในครัวเรือนขึ้น จึงได้จัดตั้ง โรงงานผลิตภาชนะเครื่องครัวอลูมิเนียมขึ้นที่บริเวณจังหวัดสมุทรปราการบนถนนปู่เจ้าสมิงพราย ในชื่อ”บริษัท ตราเพชร จำกัด” ดำเนินการผลิตสินค้าจำพวก หม้อ, ซิ้งค์, ภาชนะลายไทย เป็นต้น

2522

บริษัทได้ขยายงานในกลุ่มสินค้าเครื่องครัวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกลุ่ม ได้แก่ เครื่องครัวสเตนเลสเพื่อการส่งออก “ ในเครื่องหมายการค้า “ตราเพชร” อาทิเช่น Stock Pot, Mixing Bowl เป็นต้น

2524

บริษัท ตราเพชร จำกัด ได้เริ่มทำการผลิตถังเก็บน้ำสเตนเลส และแนะนำสินค้า ถังเก็บน้ำสเตนเลสเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกของประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชรซึ่งได้รับการตอบรับ จากลูกค้าเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีขนาดให้เลือกใช้ มากกว่า 20 ขนาด และยังได้รับมาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก.)  ในทุกขนาดโดยใช้วัตถุดิบสเตนเลสเกรดดี, มีความสวยงาม  และการต้านทานการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี

2527

บริษัท ตราเพชร จำกัด ได้จัดตั้งโรงงานใหม่ เพื่อทำการผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือนขึ้นอีกหนึ่งประเภทได้แก่ ซิ้งค์สเตนเลส ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราเพชรสำหรับตลาดภายในประเทศ และ ประเทศเพื่อนบ้าน

2538

บริษัท ตราเพชร จำกัด ได้เริ่มทำการผลิตถังเก็บน้ำสเตนเลส และแนะนำสินค้า ถังเก็บน้ำสเตนเลสเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกของประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชรซึ่งได้รับการตอบรับ จากลูกค้าเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีขนาดให้เลือกใช้ มากกว่า 20 ขนาด และยังได้รับมาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก.)  ในทุกขนาดโดยใช้วัตถุดิบสเตนเลสเกรดดี, มีความสวยงาม  และการต้านทานการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี

2540

บริษัท ตราเพชร จำกัด ได้แนะนำสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจาก วัสดุสเตนเลสอีกประเภทได้แก่ ตู้ครัวสเตนเลส ตรา “Lifestyle” ซึ่งมีรูปแบบหลากหลายให้เลือกใช้ ทั้งชนิดขนาดมาตรฐาน และสั่งทำมีคุณสมบ้ติเด่นด้านความทนทาน คุ้มค่าต่อการใช้งาน สามารถต่อขยายเพิ่มเติมได้ตามความต้องการประหยัดงบประมาณ และคุ้มค่าต่อการลงทุน

2547

บริษัทได้ขยายการดำเนินงานเข้าสู่กลุ่มเครื่องใช้ ในครัวเรือน ที่ทำจากพลาสติก อาทิเช่น ตู้ครัว ABS,กรอบวงกบพร้อมหน้าบาน ABS,ประตู PVC ในแบรนด์ ตราเพชร

2548

บริษัทได้พัฒนาสินค้าในกลุ่มถังเก็บน้ำโพลีเอทีลีน ขึ้นอีกระดับ โดยได้เริ่มผลิตและจำหน่ายถังเก็บน้ำ ที่ทำจากวัสดุ “Elixir”  ซึ่งพัฒนาโดย SCG Chemical ในกลุ่มเครือซิเมนต์ไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ โดดเด่น ด้านความทนทาน ลวดลายสวยงาม เลียนแบบธรรมชาติ และการทึบแสง ทำให้ไม่เกิดตะไคร่น้ำ

2552

บริษัท ตราเพชรได้พัฒนาสินค้าให่ในกลุ่มเครื่องครัว อุตสาหกรรม สำหรับการใช้งานหนัก เช่น ภัตตาคาร, โรงอาหาร, โรงพยาบาลเป็นต้น ภายใต้แบรนด์ “DKS” โดยมีเครื่องครัวในทุกประเภทการใช้งาน รวมถึงเครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ