ถังน้ำดื่มสเตนเลส ตราเพชร ก๊อกคู่ ปริมาตร 150 ลิตร รหัส D150