Welcome to Diamond.

สมัครงาน
หน้าหลัก / สมัครงาน

รายละเอียด

วิศวกรการผลิต  1 อัตรา
ลักษณะงาน

1.วางแผนและควบคุมการผลิต
2.
จัดทำมาตรฐานการผลิต
3.
วางผังสายการผลิต
4.
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต
5.
วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ


คุณสมบัติ

• อายุ  25 - 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ (E) / วิศวกรรมพลาสติก
• มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น มีภาวะผู้นำ
• สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้


สวัสดิการ

1. โบนัสประจำปี 
2. ปรับค่าจ้างประจำปี
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. ค่าครองชีพ
5. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
6. เบี้ยขยัน
7. หอพักฟรีสำหรับพนักงานประจำที่ (ฉะเชิงเทรา)
8. เงินช่วยเหลืองานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่