Welcome to Diamond.

ข้อมูลบริษัทเกี่ยวกับเราประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์
หน้าหลัก / ข้อมูลบริษัท/เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

          บริษัท ตราเพชร จำกัด ได้รับใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพจาก Moody International Group
เป็นเครื่องหมายรับประกันมาตราฐานระบบการจัดการคุณภาพที่ดีเยี่ยมของเรา

          บริษัท ตราเพชร จำกัด ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ในทุกสินค้าที่เราผลิต
ไม่ว่าจะเป็นถังน้ำพลาสติก ถังน้ำสเตนเลส และอ่างสเตนเลส